Maalivahdit
Ville Hyyppä
Janne Mehtälä

Puolustajat
Aleksi Alatalo
Rauli Nordström "C"
Jaakko Heiskanen
Ville Kalliokoski
Olli Loponen
Teemu Mikkola
Kimmo Rönkkömäki
Antti Ehrola

Hyökkääjät
Erik Korpela
Santtu Konu
Kari Sihvonen
Eetu Sarkkinen
Teemu Niemi
Mikko Finnilä
Toni Kerttula
Topi Bovellan
Juho Kalliokoski
Toni Luhtavaara "A"
Andreas Malinen
Jukka Nissilä
Aleksi Donskoi
Tapio Uusitalo
Santtu Salomäki
Jori Aitto-oja

Vastuuvalmentaja
Jarmo Malmi

Valmentajat
Kimmo Rönkkömäki
Juha Ring

Maalivahtivalmentaja
Janne Myllylä

Huolto 
Tomi Lyly
Aapo Lamberg

Joukkueenjohtaja
Janne Myllylä
Aapo Lamberg

Manageri
Ville Poukkula